Finančna pismenost za hitrejše finančno opismenjevanje

Opis projekta

Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost je projekt E+, katerega namen je izboljšati finančne kompetence in ekonomsko znanje za uspešno in stabilno življenje mladih. Gre za dolgoročno naložbo v človeški kapital. Finančna pismenost je sposobnost razumevanja in učinkovite uporabe različnih finančnih veščin, tako glede upravljanja osebnih financ, varčevanja in posojil kot tudi investiranja.

Želimo izboljšati finančne kompetence in ekonomsko znanje za uspešno in stabilno življenje mladih. – Zakaj? Leta 2019 je Evropska unija zabeležila 3,3 milijona brezposelnih mladih. Ekonomska in socialna izključenost gresta z roko v roki.

Vpliv

FinLit si prizadeva krepiti mlade
pridobiti znanja in veščine na finančnem
opismenjevanje prek programov usposabljanja in
dejavnosti e-učenja. Da bi to dosegli,
projekt in partnerske organizacije bodo
podpreti mlade, da razvijejo svojo kritičnost
razmišljanje, kompetence za samoocenjevanje in
nove različne učne strategije. Novo
tehnike in strategije se bodo osredotočili na
mladi, da bi razumeli
finančne težave in izboljšati svoje finančne sposobnosti.

Rezultati projekta

Najsodobnejše poročilo o kompetencah finančne pismenosti med mladimi v EU

Razviti e-moduli s temami o upravljanju osebnih financ za pomoč mladim pri soustvarjanju samostojnega življenja

Organizirana izobraževanja mladih in kadrov, kjer se učna gradiva testirajo pred širšo uporabo

Partnerstvo

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja 🇸🇮

MIITR je neprofitna organizacija, ki si prizadeva zgraditi pravičen in trajnosten svet prek svoje mreže številnih javnih organizacij (sodeluje z občinami, ministrstvi, vladnimi agencijami, univerzami in drugimi javnimi ustanovami), nevladnimi organizacijami, podjetji in drugimi partnerji. S svetovanjem in medsektorskim sodelovanjem razvija trajnostne poslovne strategije in rešitve. MIITR sestavlja ekipa strokovnjakov z visoko stopnjo strokovnega znanja, veščin in kompetenc na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter vodenja projektov, promocije in aktivnosti informiranja. Zaradi raznolikih izkušenj smo močan in zanesljiv partner za EU projekte. Imamo bogate izkušnje pri oblikovanju, razvoju in izvajanju evropskih raziskovalnih programov in projektov. Prepoznavni smo po svojem znanju in strokovnosti ter sodelujemo s podjetji, raziskovalci in odločevalci. MIITR verjame, da bo pravičen in trajnosten svet nastal, ko bodo edinstvena znanja in viri vseh sektorjev, vključno s podjetji, družbo in vlado, osredotočeni na ta cilj. Verjamemo, da je sistemski napredek v smeri pravičnega in trajnostnega sveta mogoče doseči z vključevanjem trajnosti v strategijo in delovanje ter s spodbujanjem sodelovanja med organizacijami, podjetji in njihovimi deležniki.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Grčiji, specializirana na področju raziskav in inovacij. Naše dejavnosti so namenjene krepitvi gospodarske in socialne kohezije evropskih družb, medtem ko je naš cilj najti rešitve za nove inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in povečati vpliv na družbo. Filozofija organizacije za doseganje teh ciljev temelji na metodologijah soustvarjanja in pristopu štirih vijačnic. Vključevanje deležnikov iz industrije, znanosti in družbe je namenjeno ustvarjanju povezav med podjetji, akademskim svetom in civilnimi akterji, da bi razvili kombinacijo znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije. Končni cilj je narediti razliko v lokalnih družbah in na najvišji ravni uspeti načelom konceptov družbenih inovacij.

Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu 🇵🇱

Fundacija European Outsourcing Institute je bila ustanovljena leta 2011. Glavno področje delovanja fundacije je ozemlje Poljske. Vendar Fundacija deluje tudi na mednarodni ravni preko partnerstev pri različnih vrstah usposabljanj, mednarodnih izmenjav in drugih vrst projektov, ki so povezani s cilji same Fundacije. Sama organizacija je bila ustanovljena z namenom razvijanja idej in dejavnosti, povezanih s trajnostni razvoj lokalnega gospodarstva in skupnosti. Glavni cilj delovanja Ustanove uresničujemo z operativnimi cilji in dejavnostmi, ki vključujejo:
– Raziskovanje in razvoj v zvezi s tehničnimi, ekonomskimi, sociološkimi in naravoslovnimi vedami
– Dejavnosti za podporo razvoju in sodelovanju medkulturnih skupnosti
– Izobraževanje na vseh stopnjah
Ustanova se je na začetku delovanja osredotočala na dejavnosti, namenjene revnemu delu lokalne skupnosti.

Mladinski kulturni center Maribor 🇸🇮

Za posodobitev

Kontaktiraj nas!

Pošljite nam sporočilo!

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.2020-2-SI02-KA205-15590